top of page

Zákonné oznámení

Gerlitzen Paragliding

Leonardo Cardenas Rey

Erlenweg 11

9551 Bodensdorf , RAKOUSKO

E-mail: info@ gerlitzenparagliding.com

Tel: +43 660 938 55 11

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný a aktuální. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Nejsme však povinni monitorovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky. Na obsah těchto externích webových stránek nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

autorská práva

Provozovatelé těchto webových stránek se vždy snaží dodržovat autorská práva jiných osob nebo používat vlastnoručně vytvořená a bezlicenční díla. Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají autorským právům. Příspěvky třetích stran jsou jako takové označeny. Kopírování, úpravy, šíření a jakýkoli druh použití mimo limity autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

bottom of page